Inwestor, w trakcie budowy domu, musi wykonywać pewne określone prawem czynności i dopilnować różnych kwestii, które niejednokrotnie mogą przerastać jego umiejętności jeśli chodzi o wiedzę czy też możliwość poświęcenia im czasu. W takiej sytuacji pomocny będzie inwestor zastępczy, który w zależności od zapisów zawartej z inwestorem bezpośrednim umowy, przejmie od niego określone obowiązki, zwalniając go w tym zakresie z konieczności angażowania się w budowę. Jakie zatem są obowiązki inwestora zastępczego?

Kim jest inwestor zastępczy i kiedy warto go zatrudnić?

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego można powierzyć zarówno osobie fizycznej, jak i firmie, działającym na zlecenie inwestora. Szczegółowy zakres obowiązków takiego inwestora reguluje umowa inwestor zastępczy, na podstawie której inwestorowi zastępczemu powierzony zostaje określony zakres obowiązków w ramach celu, jaki stanowi doprowadzenie do realizacji inwestycji, dokonując przy tym jedynie niezbędnych i uzasadnionych wydatków w imieniu właściciela. Jeśli właściciel zastanawia się: inwestor zastępczy czy warto? to trzeba podkreślić, że takie rozwiązanie jest wygodne i daje dużo korzyści, jednak należy przy tym pamiętać, że chociaż powierzamy działania inwestorskie osobie trzeciej, to nadal my jako właściciele ponosimy ryzyko podejmowanych przez nią decyzji. Wynika to z faktu, że wobec prawa, to nadal inwestor bezpośredni jest stroną procesu budowlanego. Wybierając takiego inwestora warto zatem kierować się rozwagą, aby rzeczywiście skorzystać na takim zastępstwie. A płynie z niego wiele korzyści – przede wszystkim chodzi tu o odciążenie właścicieli z konieczności zdobywania wiedzy na temat prowadzenia inwestycji, a zamiast tego oparcie się na jego wiedzy i doświadczeniu.

Obowiązki inwestora zastępczego

Inwestor zastępczy obowiązki wykonuje w oparciu o umowę z inwestorem bezpośrednim. Naczelnym obowiązkiem inwestora zastępczego jest samo przejęcie określonych obowiązków od inwestora właściwego. To on będzie tworzył nasz dom, przygotowywał dokumentację oraz pilnował terminów prawnych, np. zakończenia budowy. Taka osoba lub firma będzie także reprezentowała inwestora przed administracją publiczną, a w przypadku zatrudnienia wyspecjalizowanej firmy możemy liczyć również na wynegocjowanie dobrych cen materiałów czy usług, co stanowi oczywiste zmniejszenie kosztów inwestycji. Odpowiedzialność inwestora zastępczego przejawia się także w informowaniu właściciela o postępach budowy, a po jej zakończeniu ma on obowiązek przekazać przedmiot inwestycji wraz z wymaganymi prawem dokumentami. Mówiąc o obowiązkach warto wspomnieć, że należy do nich również przestrzeganie ustalonych nakładów pieniężnych i niedokonywanie zbędnych wydatków czy ich zmienianie bez konsultacji z inwestorem bezpośrednim.

Czy pojęcie inwestor zastępczy prawo budowlane reguluje w wystarczającym stopniu? Otóż co ciekawe, w polskim prawie nie ma ani określonej definicji inwestora zastępczego, ani nie są wyszczególnione jego obowiązki, dlatego ważne jest dokładne, szczegółowe opisanie tych zadań w umowie. Zatem można założyć, że jest to szereg czynności składających się na zorganizowanie procesu inwestycyjnego, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.