Obowiązki inwestora zastępczego

Inwestor, w trakcie budowy domu, musi wykonywać pewne określone prawem czynności i dopilnować...

Czytaj więcej