Internet to niezmierzone źródło wiedzy i możliwości. W dzisiejszych czasach wszelkie niejasności rozwiązujemy za pomocą porad on-line. Tendencja ta dotyczy również tak zaawansowanych, jeśli chodzi o wiedzę merytoryczną dziedzin, jak prawo. Kancelarie adwokackie od dawna już świadczą usługi nie tylko na miejscu, w swoich biurach, ale także za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach internetowych, lub też korzystając ze zwykłej poczty elektronicznej. Jest to o tyle wygodne dla Klienta, że – po pierwsze i niezwykle ważne, bo wszystkich nas goni czas – nie musi długotrwale oczekiwać na umówiony termin wizyty u prawnika. Co więcej, taka porada, będąca pomocą nie mniej merytoryczną i wartościową, niż podczas wizyty osobistej, jest całkowicie bezpłatna dla Klienta. Mogłoby się wydawać, ze dla kancelarii prawnych takie usługi to zupełnie nieopłacalna forma działalności, wymagająca przecież w takim samym stopniu zaangażowania ze strony adwokatów, jakby Klient proszący o poradę przyszedł bezpośrednio na spotkanie w biurze prawnym, a nieprzynoszącą spodziewanych wpływów finansowych. Nic bardziej mylnego. Klient, który początkowo zupełnie anonimowo poszukuje wsparcia i pomocy adwokata on-line, uzyskawszy w ten sposób rzetelną radę, z dużą dozą prawdopodobieństwa uda się, aby załatwić swą sprawę bezpośrednio już do biura, do którego dzięki kontaktowi internetowemu zyskał zaufanie. Porada na miejscu jest już płatna i generuje zyski, tym bardziej, że naturalną koleją rzeczy idzie za nią najczęściej cała procedura związana z prowadzeniem sprawy sadowej. Stąd bardzo istotnym jest, aby porady on-line udzielane były nie po macoszemu, ale traktowane jak jeden z filarów działalności kancelarii, jako drogę pozyskiwania Klientów. Zatem w jakich dziedzinach prawa można uzyskać poradę adwokata on-line? Podobnie jak podczas wizyty i spotkania z mecenasem twarzą w twarz, otrzymamy wskazówki dotyczące rozwiązania naszych problemów związanych z:

  1. Prawem rodzinnym: rozwody, separacje, podział majątku należącego do małżeńskiej wspólnoty, władza rodzicielska, ustalenia w kwestii prawa do kontaktowania się z dziećmi, alimenty;
  2. Prawem cywilnym: zagadnienia związane ze służebnością, współwłasnością, ochroną przed niewypłacalnością dłużnika, skargą na czynności komornicze, przedawnienia roszczeń oraz wszelkiego rodzaju umowy: o dzieło, zlecenia, roboty budowlane etc., a także kwestie odstąpienia od umowy;
  3. Prawem administracyjnym: decyzje administracyjne, odwołania od nich, zażalenia i skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – WSA oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego – NSA;
  4. Prawem pracy: rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, albo wypłata odszkodowania, dochodzenie renty lub emerytury z ZUS-u, a także tak powszechny w dzisiejszych czasach problem mobbingu;
  5. Prawem spadkowym: wszelkie sprawy związane z zachowkiem, zrzeczeniem dziedziczenia, wydziedziczeniem, stwierdzeniem nabycia, przyjęciem lub odrzuceniem spadku oraz darowiznami;
  6. Prawem karnym: ogół czynności związanych z prawem każdego człowieka do ochrony prawnej, w myśl zasady domniemania niewinności;
  7. Sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań.

Pamiętać jednak należy, że w każdym z przypadków, kiedy szukamy wsparcia adwokata przez internet, porada udzielona on-line ma charakter wstępnej informacji i z całą pewnością nie wystarczy, by solidnie zająć się sprawą wymagającą merytorycznej wiedzy z zakresu prawa.