Chcesz odzyskać dług od klienta albo kontrahenta? W takim razie warto pomyśleć o skorzystaniu z usług firm windykacyjnych. Na czym dokładnie polega prowadzona przez nie windykacja wierzytelności?

Samodzielne odzyskanie pieniędzy od dłużnika może być nie lada problemem, jeśli nie mamy w tej dziedzinie żadnego doświadczenia. Właśnie dlatego mniejsze firmy, które są wierzycielami, często mają trudności ze sprawnym odzyskaniem pieniędzy od dłużników.

Są jednak sposoby na to, aby zwiększyć szansę na odzyskanie należności – to skorzystanie z profesjonalnych usług firm windykacyjnych.

Windykacja – co to jest?

Terminem windykacji określa się obecnie czynności służące do odzyskiwania pieniędzy od dłużników. Windykatorzy, czyli specjaliści zajmujący się windykacją, zapewniają swoim klientom profesjonalne wsparcie w odzyskiwaniu różnych długów, na przykład z niespłaconych faktur, pożyczek, abonamentów.

W branży takiej jak windykacja wierzytelności jest na czele i to właśnie tu działa najwięcej firm oferujących takie usługi. Z ich pomocy można korzystać jednak na terenie całego kraju.

Windykacja polubowna to podstawa

Firmy windykacyjne przede wszystkim zajmują się tak zwaną windykacją polubowną. To zespół czynności mających na celu monitowanie dłużnika o jego zadłużeniu, informowaniu go o konsekwencjach braku jego spłaty oraz zachęcenie go do uregulowania długu.

Warto przy tym wskazać, że windykator musi działać wtedy w ramach przepisów prawa i nie ma takich samych kompetencji jak komornik.

Windykator może kontaktować się z dłużnikiem listownie, telefonicznie, może nawet odwiedzać go osobiście, aby przypominać mu o zadłużeniu.

Windykacja sądowa – gdy polubowna nie przynosi efektów

Zdarza się jednak, że windykacja polubowna nie daje żadnych efektów. Wtedy prowadzona może być sądowa windykacja wierzytelności oraz w innych miastach.

W tym przypadku sprawa kierowana jest do sądu i prawnicy firmy windykacyjnej mają wtedy na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Tytuł ten po opatrzeniu klauzulą wykonalności może stanowić podstawę do egzekucji komorniczej.

Komornik ma już prawo do dokonania zajęcia oszczędności dłużnika, przejęcia i zlicytowania jego mienia – ruchomości i nieruchomości.