Odpowiednia wilgotność powietrza ważna jest nie tylko w naszych domach i mieszkaniach, ale również w szeregu procesów przemysłowych.

Wilgotnością powietrza określamy zawartość pary wodnej w powietrzu. Maksymalna, stabilna i bezwzględna wilgotność powietrza wynosi 100%, czyli wtedy w powietrzu znajduje się maksymalna ilość stabilnej pary wodnej.

W warunkach naturalnych wilgotność powietrza zależna jest od pogody oraz od klimatu. Odpowiednią wilgotność można uzyskać też dzięki specjalistycznym urządzeniom stosowanym zarówno w użytku domowym, jak i profesjonalnym – stosuje się wtedy taki sprzęt jak nawilżacz przemysłowy czy nawilżacz domowy pozwalające na efektywne emitowanie pary wodnej.

Dlaczego wilgotność powietrza w przemyśle jest tak ważna?

Wiele procesów przemysłowych musi być prowadzonych we właściwych, kontrolowanych warunkach. W przeciwnym przypadku może dojść do uszkodzenia czy uzyskania niewłaściwych parametrów surowców i produktów końcowych. Zbyt niska wilgotność powietrza ma także wpływ na zapylenie przestrzeni, a tym samym na zanieczyszczenie obszaru pracy.

Właściwa wilgotność powietrza ma kluczowe znacznie w szeregu branż. Poniżej prezentujemy wybrane z nich, w przypadku których stosuje się takie urządzenia jak nawilżacz przemysłowy dla uzyskania właściwych parametrów wilgotności.

Przykładowe miejsca zastosowania nawilżaczy powietrza:

  • przemysł papierniczy i drukarski
  • przemysł tekstylny
  • przemysł elektryczny i elektroniczny
  • przemysł drzewny i meblowy
  • przetwórstwo tytoniu
  • lakiernie
  • rolnictwo i ogrodnictwo
  • przemysł spożywczy

Jak odbywa się nawilżanie powietrza w przemyśle?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, za odpowiedni poziom wilgotności powietrza w przemyśle odpowiadają specjalistyczne urządzenia takie jak nawilżacz przemysłowy. Najczęściej są one elementem rozbudowanego systemu pozwalającego na zautomatyzowane rozprowadzanie wilgoci na właściwym poziomie po całym obszarze pracy.

Projektowaniem systemów nawilżania powietrza w przemyśle oraz dostarczaniem nawilżaczy zajmują się specjalistyczne firmy.