Wszyscy pracodawcy mają obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym z wymogów z tym związanych jest prowadzenie szkoleń BHP – wstępnych i okresowych.

Zgodnie z przepisami wstępne szkolenia BHP przeprowadzane są przed dopuszczeniem pracownika na stanowisko pracy. Szkolenia BHP okresowe są z kolei prowadzone dla pracowników już zatrudnionych i mają na celu aktualizację oraz ugruntowanie zdobytych informacji.

Szkolenia okresowe BHP przeprowadzane są w częstotliwości zależnej od rodzaju stanowiska pracy zajmowanego przez pracownika.

Częstotliwość prowadzenia szkoleń okresowych BHP:

  • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, na przykład takie jak kierownicy, mistrzowie, brygadziści – szkolenie okresowe minimum raz na 5 lat
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – szkolenie okresowe minimum raz na 3 lata
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – szkolenie okresowe minimum raz na 1 rok
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni – szkolenie okresowe minimum raz na 5 lat
  • pracownicy służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby – szkolenie okresowe minimum raz na 5 lat
  • pracownicy administracyjno-biurowi – szkolenie okresowe minimum raz na 6 lat
  • inni pracownicy niewymienieni powyżej, których praca jest związana z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych oraz pracownicy, którzy mają odpowiedzialność w zakresie BHP – szkolenie okresowe minimum raz na 6 lat

Uwaga! Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz robotniczych muszą odbyć pierwsze szkolenie okresowe w 1 rok po odbyciu szkolenia wstępnego BHP.

W jakiej formie przeprowadza się szkolenia okresowe BHP?

Przepisy wskazują, że szkolenia okresowe BHP mogą być przeprowadzone jako kurs, seminarium albo jako samokształcenie kierowane. Wobec tego istnieje możliwość wykonania szkolenia jako kursu internetowego – nie dotyczy pracowników na stanowiskach robotniczych.

Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na powierzenie prac w dziedzinie BHP zewnętrznym firmom, które wykonują kompleksowe wstępne oraz okresowe szkolenia BHP Gdańsk jest jednym z miast, w którym można skorzystać z tego rodzaju usług.

Do zapoznania się ze swoją ofertą usług BHP zaprasza firma TBF, która działa w branży od 1998 roku. Swoim klientom zapewnia pełne wsparcie w dziedzinie BHP oraz PPOŻ w Gdańsku oraz w innych miastach w kraju.